Ai và Ky

Bìa cuốn sách “Ai và Ky ở xứ sở những con số vô hình”

Của Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Văn và Thái Mỹ Phương.

Nhã Nam và Thế Giới xuất bản.

Biên tập: Phan Đan

Trình bày: Minh Minh

Sửa bản in: Dương Thanh Hoài

Giá bán: 56 ngàn đồng.

 

Book Trailer