Tag Archives: Jeanne Hébuterne

Kể những chuyện tình

Cả bốn chuyện tình (ba tình yêu, một tình bạn) dưới đây là từ Instagram của BrettGorvy. Bản tiếng Việt được dịch bằng google translate từ Anh (và edit qua loa bằng tay). * Chuyện thứ nhất Họ gặp nhau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại gái | Thẻ , , , , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Kể những chuyện tình